شاهرخ جبّاری ارفعی                     

کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی ، رشته جنگلداری

تاریخ تولد : 30 خرداد 1334 شمسی

محل تولد : پل سفید ، شهرستان سوادکوه

سابقه تحصیلی :

ابتدایی : بندرترکمن (بندرشاه) و پل سفید ، سال های 46-1340

 متوسطه و دبیرستان : پل سفید ، قائم شهر (شاهی ) و ساری ؛ سال های 52-1346

عالی : دوره کارشناسی جنگل و مرتع ، دانشگاه مازندران ( مدرسه عالی کشاورزی مازندران – ساری ) ؛  سال های 56-1352

دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی رشته جنگلداری دانشگاه تهران ، دانشکده منابع طبیعی کرج ؛ سال های 70- 1368

خدمت نظام وظیفه: 17 ماه ، شیراز و بیرجند سال های 1356 و 1357

سابقه شغلی :

- تهیه طرح های جنگلداری لفور- ولوپی سوادکوه و امره ساری ، نوع استخدام : خرید خدمت ، سال های 61-1359

استخدام رسمی : بهمن 1361

- کارشناس جنگل ومرتع ، اداره منابع طبیعی شهرستان مینودشت (گالیکش) ، سال های 66- 1362

- کارشناس ناظر طرح های جنگلداری وطنا(بندرگز) ، کردکوی و بهرام نیا (گرگان) ، سال های 70- 1366

- کارشناس ارشد جنگل در اداره کل منابع طبیعی استان گلستان ، سال های 84- 1371

- عضو شورای عالی جنگل ، مرتع و آبخیزداری در ستاد سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور (تهران) ، از سال 1385

1.سابقه مطالعات

- (1371) مطالعات پوشش گياهي حوزه اترك ـ مرحله شناسايي ، شركت خدمات مهندسي جهاد خراسان.

- (1373) مطالعات جنگل‌شناسي و جنگلداري حوزه تيل‌آباد و نرماب ، شركت مهندسين مشاور روان آب

- (1377) مطالعات جنگل‌شناسي چهار كوه كردكوي ، سازمان برنامه و بودجه

- (1377) مطالعات پوشش گياهي حوزه قازانقايه ، شركت مهندسين مشاور روان آب

- (1382) مطالعات جنگل‌شناسي طرح جامع سيل گرگان رود ، شركت مهندسين مشاور لار

- (1382) مطالعات جنگل‌شناسي و جنگلداری طرح جامع حوزه های آبخیز 84 و 88 شمال کشور

- (1384) مطالعات جنگل‌شناسي و جنگلداری طرح جامع حوزه های آبخیز شمال کشور 91،92 و 96

2.سابقه پژوهش

همكار پژوهشي (1373) بررسي مقدماتي امكان سازگاري گونه راش در بخش شرقي گرگان ، مجري طرح مهندس باباكردي

3.ارائه مقاله و شركت در همايش و سمينارها

- (1362) مختصری بر حل مشکل دامداری در جنگل های شمال ایران ، مجله زیتون (نشریه وزارت کشاورزی) شماره 28 ، مرداد 1362

- (1366) چرا چنین است ؟ مجله جنگل و مرتع (نشریه سازمان جنگل ها و مراتع کشور) شماره 4 ، بهار 1366

- (1371) جنگل هاي منطقه گرگان و گنبد و اهميت نقش آن ، ارائه شده به سمينار شناخت و رشد و توسعه منطقه گرگان ـ مهر 1371 "چاپ در خلاصه مقالات سمينار"

- (1373) مراتع مشجر در منطقه گرگان و گنبد ، ارائه شده به سمينار ملي مرتع و مرتعداري ـ اصفهان ، مرداد 1373

- (1375) نخستين تجربه ساماندهي جنگل‌نشينان در شرق مازندران مقاله پذيرفته شده در سمينار ساماندهي روستاهاي پراكنده ـ همدان ، آبان1375 "چاپ در مجموعه مقالات"

- (1376) توسعه پايدار با آماج دوگانه مردم و منابع ، ارائه شده به همايش پژوهش ها و قابليت‌هاي علم جغرافيا در عرصه سازندگي ـ تهران مهر 1376 "چاپ در خلاصه مقالات سمينار"

- (1381) جنگل‌هاي شمال ايران ؛ چالش هاي كهنه و نو ، راهبرد هاي نوين، پذيرفته شده در همايش چالش هاو چشم انداز  هاي توسعه ايران ، تهران اسفند 1381 "چاپ در جلد دوم مجموعه مقالات"

- (1384) جنگل‌هاي مدیریت شده ؛ دیروز ، امروز ، فردا . پذيرفته شده در همايش آینده جنگل های ايران ، تهران ، اسفند 1384 " چاپ در مجموعه مقالات همایش"

- (1379) عضو كميته علمي همايش ملي مديريت جنگل هاي شمال ايران و توسعه پايدار- رامسر

4. فعالیت های آموزشی

پايان نامه كارشناسي ارشد : (1370)

مروري بر 30 سال گذشته و بررسي وضع موجود نخستين دانگ زادآوري طرح جنگلداري وطنا ، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران . استاد راهنما : دکتر نمیرانیان ، استاد مشاور : دکتر منصورمحمدی

استاد مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد به شرح ذیل :

- پدرام، غدیری پور (1382) بررسی تأثیر اندازه و الگو حفره های طبیعی در وضعیت زادآوری چوبی وعلفی درقطعه شاهدجنگل زیارت. استاد راهنما : دکتر داوود درگاهی.

- اصانلو،سعید (1383) ارزیابی روند استقرار زادآوری طبیعی دردانگ تجدید نسل طرح جنگلداری وطنا . استاد راهنما : دکتر محمد هادی معیری

- صادق زاده حلاج، محمدحسین (1383)بررسی جنگلکاری کاج بروسیا درمنطقه قپان کلاله . استاد راهنما : دکتر داوود درگاهی
.
- مستوری،علی (1384) تعیین مناسب ترین سطح قطعه نمونه برای مطالعه ساختار وغنای جامعه راش درسری 2 طرح بهرام نیا . استاد راهنما :دکتر حیدری .

- مصطفی یان ،صدیقه(1384) کنترل وارزیابی عملکرد بهره برداری واستقرار تجدید حیات درسطوح قطع یکسره طرح جنگلداری بهرام نیا . استاد راهنما : دکتر معیری.

- نجارلو ،سحر(1384) بررسی روند تغییرات گستره جنگل با استفاده ازعکس های هوایی ، نقشه های توپوگرافی وتصاویر ماهواره ای ETM+ وIRS-ID  درجنگل کرد کوی. استاد راهنما : دکتر شعبان شتایی

- دانشور، ابوالفضل(1385) بررسی ساختار جنگل درقطعه بررسی دائمی جنگل شصت کلاته - استاد راهنما : دکتر رامین رحمانی .

 

بالا

 
 

کاربران حاضر : 1 نفر
بازديدکنندگان سايت : 169313
 نفر
صفحات ديده شده : 78909
 صفحه
تاريخ :
۱۳۹۴ پنج شنبه ۵ شهريور

 

   
   
Design By Tarhno.com